Loading...
Sign in to access all the features of the platform.

How does this Q&A work:

This company invites all interested, both current investors and potential investors to participate in this event, ask questions directly on this page before the event starts and upvote those questions you would like addressed.

The company will address as many questions as possible, and focus on those questions most wanted by investors.

Sep
27

Shape Robotics Q&A

Tue, 27 Sep, 2022, 16:00 – 17:00
Description

Shape Robotics, gæster os i denne Q&A. Først vil der være en kort præsentation på 10-15 min. og derefter vil CEO for Shape Robotics, André Reinhard Fehrn, besvare de spørgsmål der er kommet ind herunder. Stil dit spørgsmål på forhånd, allerede i dag, og stem på de spørgsmål du ønsker svar på, så vi sikrer os at de bedste og mest efterspurgte spørgsmål bliver besvaret. Hvis der skulle være flere spørgsmål end vi kan nå på den afsatte tid, vil de spørgsmål med flest upvotes blive besvaret først. Er du forhindret i at deltage live, kan du efterfølgende gå ind og finde svar på dit spørgsmål, stil derfor dine gode spørgsmål også selvom du skulle være forhindret i at deltage. 

7 Questions

A
A**** *****
Sept. 21, 2022

Hvordan ser marginerne ud på SmartLabs, SteamLabs, SchoolFix ift. robotter og andre produkter i sælger? Og hvordan forventer i at omsætningsfordelingen mellem de her grupper vil være fremadrettet? Er alle produkter engangssalg, eller sælges nogle produkter som subscriptions eller lignende?

D
D**** *****
Sept. 21, 2022

Med tanke på det nuværende kapitalmarked, og jeres kontantbeholdning på 2,2 millioner ser i så det som værende nok på nuværende tidspunkt eller forventer i yderligere finansiering i den kommende tid for at gennemføre jeres vækstmål?

V
V**** *****
Sept. 26, 2022

Når i sælger jeres egne robotter, sælges der et softwareabonnement med, som løbende udbygges med nye løsninger (SaaS) eller er hele salget et one-off?

M
M**** *****
Sept. 21, 2022

Hvor langt er skolerne i deres robotudvikling? Underviser man allerede i dag på forskellige klassetrin i robotteknologi eller kræver en stor ændring for skoler og lærer at begynde at bruge Shape Robotics aktivt i undervisningen som en del af pensum?

H
H**** *****
Sept. 26, 2022

I har tidligere nævnt noget omkring 1175 SmartLabs der skal leveres over en årrække i Rumænien. Er dette et estimat, en kontrakt der er indgået, ordre der er lagt eller hvor sikre er disse SmartLabs? Er det alt sammen noget i skal levere, eller kan de SmartLabs blive blive givet til andre konkurrenter?

A
A**** *****
Sept. 26, 2022

Er der noget aftersale eller support i de store SmartLabs projekter, løbende udvidelser af SmartLabs eller andet?

M
M**** *****
Sept. 26, 2022

Mærker i til det nuværende marked med stigende inflation, chip mangel og højere transportpriser et pres i jeres supply chain og økonomi? I har opbygget jeres lager ret markant, er det egne færdige robotter, komponenter eller produkter til SmartLabs der primært bærer dette?