Loading...
Sign in to access all the features of the platform.

How does this Q&A work:

This company invites all interested, both current investors and potential investors to participate in this event, ask questions directly on this page before the event starts and upvote those questions you would like addressed.

The company will address as many questions as possible, and focus on those questions most wanted by investors.

Jun
1

FreeTrailer Q&A

Wed, 1 Jun, 2022, 11:00 – 12:00
Description

FreeTrailer afholdt i samarbejde med AE Investment Research en præsentation og Q&A, hvor formålet var at dykke dybere ned i virksomheden, forretningsmodellen og fremtidsmulighederne. Alle investorer havde før eventet mulighed for at stille spørgsmål, som CEO, Philip Filipsen havde mulighed for at følge med i. Disse spørgsmål blev i en Q&A, efter præsentationen besvaret fyldestgørende. Du kan tilgå den seneste analyse af selskabet her: https://www.andersegsvang.dk/freetrailer-analyse/

16 Questions

M
M**** *****
June 1, 2022

Hvor sensitiv er Freetrailers forretningsmodel overfor en evt. recession? Oplever Freetrailer et inflationært pres i forretningen og hvordan er FreeTrailers forhandlingsstyrke overfor leverandører, partnere og kunder?

M
M**** *****
June 1, 2022

Hvorfor har FreeTrailer så høje CapEx (Anskaffelse/afgang af aktiver) omkostninger (DKK 5.2 mio) i regnskabsårets tre første kvartaler - hvad er pengene brugt på ? Til sammenligning var der en positiv CapEx i samme periode sidste år.

None
Anders Egsvang
May 10, 2022

Kan i forklare partnermodellen lidt nærmere? Hvad betaler en partner typisk, hvad dækker denne betaling og hvordan kører betalingen? Per måned, år eller andet? Ved jeres IPO mener jeg det ca. var 32% af omsætningen som var fra partnere, er dette tal nogenlunde det samme i dag?

M
M**** *****
June 1, 2022

Hvad er tidshorisonten på det tyske marked - har I et estimat på, hvornår det tyske marked overhaler det danske marked i forhold til antal trailere ?

M
M**** *****
June 1, 2022

Hvad ser I som FreeTrailers tre største trusler/udfordringer? Er FreeTrailer en opkøbskandidat til en kapitalfond på sigt, eller forventer i at skulle rejse yderligere kapital indenfor en nærmere årrække?

V
V**** *****
May 30, 2022

Hvordan sikrer i at have trailere og cykler nok til at kunne levere, når det ønskes af kunderne? Opbygger i løbende et lager af et vis antal trailere og cykler, eller bestiller i først når i kan i se i jeres pipeline, at aftaler nærmer sig? Har i her én primært leverandør af trailere eller arbejder i med forskellige?

None
Anders Egsvang
May 10, 2022

Kan i forklare trailerflowet lidt nærmere? Der står i jeres rapporter, at i løbende sælger brugte trailere, som typisk giver en mindre fortjeneste. Hvilken indflydelse har dette på forretningen?

C
C**** *****
June 1, 2022

Jeg kan se det i dag koster det samme at reservere en ladcykel og en trailer, og det koster også det samme at forsikre de to. Vil det også være det samme i fremtiden? Og hvordan ser i villigheden til at reservere og købe forsikringer i andre lande. Er vi i Danmark mere tilbøjelig til at købe forsikringer og reservere, end man for eksempel er i Sverige, Tyskland eller et helt andet land som Italien?

C
C**** *****
June 1, 2022

Kan i give et indblik i omsætningsfordelingen per produktgruppe, trailere, e-trailere (til cykler eller gående som i IKEA) og ladcykler? Er denne fordeling anderledes i storbyer end i mindre byer? Hvordan tror i denne fordeling vil se ud i fremtiden?

N
N**** *****
June 1, 2022

Havde FreeTrailer en positiv effekt af COVID-19, da folk var mere hjemme, eller blev denne effekt neutraliseret ved at afhentningsstederne også i nogle af de gode perioder var lukket ned?

H
H**** *****
June 1, 2022

I dag kan man hente en trailer i Silvan Odense og aflevere den igen i Silvan Odense. Hvis mn nu skal fragte et større møbel, man har købt i Silvan Odense, til Esbjerg, vil det i fremtiden blive muligt at sætte traileren i Esbjerg, eller en by tættere på, mod evt. et gebyr? Eller er dette ikke noget i tænker kan gøres muligt?

None
Anders Egsvang
May 30, 2022

Hvad er de største udfordringer ved udlejning af Trailere og hvilke dele på traileren bliver ofte slidt, eller volder brugeren problemer? Her tænker jeg for eksempel på strømkablet der forbindes til bilen? Her har jeg selv oplevet på egne trailere, at de hurtigt kan blive slidt og volde problemer. Arbejder i aktivt med at lokalisere disse sliddele på en trailer og evt. skabe nye løsninger, der kan mindske omkostninger og forbedre brugeroplevelsen?

V
V**** *****
May 30, 2022

Når i ser på antal udlejninger per trailer, hvad er så den udlejningsfrekvens i går efter, hvor det er mest optimalt for jer som virksomhed, partnere og brugere? Altså forstået på den måde, skal udlejningsfrekvensen helst ligge på 70-80-90% for at det er optimalt for alle involverede parter hvor i optimerer jeres indtjening og minimerer antal gange en bruger går forgæves?

C
C**** *****
May 30, 2022

Kan i give nogen indsigt i jeres driftsomkostninger? Hvor stor en del af de løbende driftsomkostninger dækkes af partnerbetalinger? Hvor meget bruger i på udvikling, salg og markedsføring og administration, sådan groft fordelt?

D
D**** *****
May 30, 2022

Ser i nogen fremtidige udfordringer eller muligheder ift. el-biler? Kan el-bilerne trække lige så meget som en benzin bil, skal trailere designes anderledes for at passe til el-biler?

V
V**** *****
May 30, 2022

Hvordan er jeres nye tiltag med ladcykler blevet modtaget både af partnere og brugere? Har i noget data på brugen af disse cykler og evt. om de benyttes i lige så mange timer, som en trailer, eller kan udlejes flere eller færre gange per uge eller dag?